Fizuli rayonu Mərkəzi Xəstəxana

Layihə                       : Fizuli rayonu Mərkəzi Xəstəxana

Sifarişçi                     : Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

İcra müddəti            :  2020