Fizuli rayonu Mərkəzi Xəstəxana

Layihə barədə məlumat:

Layihə:

Fizuli rayonu Mərkəzi Xəstəxana

Sifarişçi:

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

İcra müddəti:

2020
azAzərbaycan dili