Çinar-2016 MTK

Layihə                       : Çinar-2016 MTK

Sifarişçi                     : Çinar-2016 MTK

İcra müddəti            :  2017-2019