Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Layihə                       : Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsi

Sifarişçi                     : Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi

İcra müddəti            :  2015-2018-ci illərdə