Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi

Layihə                       : Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin tikinti işləri

Sifarişçi                     :Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi/“Mütərəqqi Ədliyyə Xidmətləri və Müasir Məhkəmə İnfrastrukturu” layihəsi

İcra müddəti            :  2015-2017